Infotund

 Külavanemate infotund toimub 28. september 2017 Rae koolimajas kell 18.30
Päevakord:
Info volikogust
Juhatuse teated
Külavanema minut