Üldkoosolek

 RVAKSi üldkoosolek toimub 29. märts 2018 Rae koolimajas kell 18.30
Päevakord:
Kolmanda sektori toetused vallas
2017 majandusaasta aruande ülevaade
Revidendi arvamus
Majandusaasta aruande kinnitamine
Kohapeal algatatud küsimused