Üldkoosolek

 RVAKSi üldkoosolek toimub 28. märts 2019 Rae koolimajas kell 18.30
Päevakord:
2018 majandusaasta aruande ülevaade
Revidendi arvamus
2018 majandusaasta aruande kinnitamine
Revidendi valimine
Juhatuse liikmete valimine