Infotund

 Külavanemate infotund toimub 22. veebruar 2018 Rae koolimajas kell 18.30
Päevakord:
Vallavanem Mart Võrklaev
Juhatuse teated
Külavanema minut