RVAKS üldkogu toimub 31.03.2022 Rae Koolimajas

RVAKS-i üldkogu koosolek toimub 31.03.2022.a. Rae Koolimajas kell 18.30  

Päevakord:

1. 2021 majandusaasta aruande ülevaade

2. Revidendi arvamus

3. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine

4. Juhatuse teated ja uute liikmete vastuvõtmine.

5. Revidendi valimine

6. Juhatuse liikmete valimine

Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete ( 27 inimest ) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu.
Kui keegi ei saa osaleda, siis palun volitage teist liiget ennast esindama. Juhin tähelepanu, et vastavalt põhikirjale saab liige esindada vaid ühte liiget.

RVAKS juhatuse nimel

Aivar Aasamäe