RVAKS üldkogu koosolek toimub 28.03.2024 Rae Koolimajas kell 18.30

Päevakord:

1. 2023 majandusaasta aruande ülevaade

2. Revidendi arvamus

3. 2023 majandusaasta aruande kinnitamine

4. Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete ( 28 inimest ) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu.

Kui keegi ei saa osaleda, siis palun volitage teist liiget ennast esindama.

Vastavalt põhikirjale saab liige esindada vaid ühte liiget.

 Kell 19.00 jätkame RVAKS infotunniga

Teemad:

1. Juhatuse teated

2. Autoritasudest seoses üritustel kõlava muusikaga. Kadri Järvelaid Eesti Autorite Ühingust