RVAKS üldkogu koosolek toimub 28.03.2024 Rae Koolimajas kell 18.30

Päevakord: 1. 2023 majandusaasta aruande ülevaade 2. Revidendi arvamus 3. 2023 majandusaasta aruande kinnitamine 4. Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete ( 28 inimest ) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu. Kui keegi ei saa osaleda, siis palun volitage teist liiget ennast esindama. Vastavalt põhikirjale saab liige esindada…

Rae valla 157. aastapäev

Novembri kuu lõpus tähistas Rae vald 157. aastapäeva. RVAKS liikmetest külavanematel oli sel peol põhjust kanda kaelas oma ametiraha. Vallavanem Madis Sarikult ja RVAKS juhatuse esimees Aivar Aasamäelt said endale ametirahad uued külavanemad Janne Shasmin (Tuulevälja küla) ja Maris Tõnuri (Aaviku küla).