Muljeterohke kogemusreis Narva. November 2021.

Värvikal reisil on ka kohane eellugu. Augusti lõpus toimus Narvas koostööpäevak, kus kohtusid rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide ja Harjumaa vabaühenduste esindajad, eesmärgiga leida uusi koostööpartnerid ja leida värskeid ideid ning arendada omavahelist koostööd. Ürituse korraldasid Integratsiooni Sihtasutus, Kultuuriministeerium ja SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Töötati meeskondades ning otsiti lahendusi noorte ja erinevate  ühenduste kaasamiseks oma tegevusse.…