Rae valla 157. aastapäev

Novembri kuu lõpus tähistas Rae vald 157. aastapäeva. RVAKS liikmetest külavanematel oli sel peol põhjust kanda kaelas oma ametiraha. Vallavanem Madis Sarikult ja RVAKS juhatuse esimees Aivar Aasamäelt said endale ametirahad uued külavanemad Janne Shasmin (Tuulevälja küla) ja Maris Tõnuri (Aaviku küla).

Rae Valla 20. küladepäev 22.07.2023 Suursool

Kodune ülesanne – vaja on meisterdada puidust linnu pesakast, millel on peal küla nimi. Kõik pesakastid paigaldatakse Suursoo külaplatsile, kus linnud saavad seal mõnusalt uutesse kodudesse sisse kolida. Pesakast näita ette registreerimistelgis – siit tulevad esimesed punktid külade mõõduvõtus 🙂 Ootame kõikide külade ja alevike aktiivset osalemist!