RVAKS üldkogu koosolek 30.03.2023.a. Rae Koolimajas kell 18.30

Päevakord: 1. 2022. majandusaasta aruande ülevaade 2. Revidendi arvamus 3. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete ( 27 inimest ) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu. Kui keegi ei saa osaleda, siis palume volidada teist liiget ennast esindama. Vastavalt põhikirjale saab liige esindada vaid ühte liiget. Majandusaasta aruanne 2022.…

RVAKS infotund

Täna tutvustati külade esindajatele erinevaid projektide rahastus võimalusi. Põhja-Harju Koostöökogu poolt Margit Pärtel ja Meelis Kasemaa tutvustasid Rae valla külavanematele kahte uut koostööprojekti: PROJEKTI “UUT HOOGU” MINITAOTLUSVOORMinitaotlusvooru eesmärk on toetada koostööprojekti „Uut hoogu“ raames Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) piirkonna kolmanda sektori organisatsioonide sisesemist arengut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätkumine. PROJEKT „ARUKAS KÜLA, NUTIKAD KOGUKONNAD“Kolmeetapiliine…

23. veebruari infotund

23. veebruaril infotund Rae Koolimajas, algusega 18.30. Veebruarikuu infotund on pisut pidulikum. KÜSKist on lubanud tulla Külli Volmer ja Leaderist Signe Valdmann tutvustama erinevaid projektide kirjutamise ja esitamise võimalusi.

Harjumaa aasta tegija 2022

Harjumaa aasta tegija 2022 tunnustussündmus Aasta vabaühendus 2022 Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts! Käisime Sirli ja Aivariga Viimsi Artiumis tunnustust nautimas. Palju õnne kogu meie RVAKS liikmeskonnale! Aasta sädeinimene 2022 Bärbel Salumäe! Palju õnne! Rõõmu ja toimekaid tegemisi ka kõikidele nominentidele. Rae valda nimetati sündmusel mitmeid kordi. Rae vallas on vahvad inimesed!