Tunnustame

2013.a.TUNNUSTUSED

RVAKSi juhatuse ettepanekul ja otsusega

RAE VALLAVOLIKOGU TÄNUKIRI JA PREEMIA

Aldo Laid – Vaskjala kauaaegne külavanem, külaelu aktiviseerimise eest.

RAE VALLAVALITSUSE TÄNUKIRI
Margus Laula – Peetri alevikuvanem, suurürituste korraldamise eest.

RAE VALLA ALEVIKE- JA KÜLAVANEMATE SELTSI JUHATUSE TÄNUKIRI JA MEENE
Marek Lepp – Urvaste külavanem, 2013.a. Rae valla külade päeva korraldamise eest
Marju Lutt – Kadaka külavanem, tulemusrikka projektitöö eest.
Peeter Böckler – aktiivse ja kauaaegse osaluse eest valla külaliikumises
Jaanus Tõnisson – Soodevahe külavanem, aktiivse osaluse eest valla külaliikumises
Ülo Timuska – Rae Vallavalitsuse spetsialist, koostöö ja abi eest valla küladele