Liikmele

Liikmemaks

Liikmemaks 12 € aastas tasuda jooksva aasta 30. juuniks Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts’i arvelduskontole  EE872200221055443200. Lisage märgusõna “Liikmemaks” – aasta nr, mille eest maks tasutakse ja nimi, kelle maks  makstakse.