Rae Valla 20. küladepäev 22.07.2023 Suursool

Kodune ülesanne – vaja on meisterdada puidust linnu pesakast, millel on peal küla nimi. Kõik pesakastid paigaldatakse Suursoo külaplatsile, kus linnud saavad seal mõnusalt uutesse kodudesse sisse kolida. Pesakast näita ette registreerimistelgis – siit tulevad esimesed punktid külade mõõduvõtus 🙂 Ootame kõikide külade ja alevike aktiivset osalemist!

RVAKS üldkogu koosolek 30.03.2023.a. Rae Koolimajas kell 18.30

Päevakord: 1. 2022. majandusaasta aruande ülevaade 2. Revidendi arvamus 3. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete ( 27 inimest ) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu. Kui keegi ei saa osaleda, siis palume volidada teist liiget ennast esindama. Vastavalt põhikirjale saab liige esindada vaid ühte liiget. Majandusaasta aruanne 2022.…

RVAKS infotund

Täna tutvustati külade esindajatele erinevaid projektide rahastus võimalusi. Põhja-Harju Koostöökogu poolt Margit Pärtel ja Meelis Kasemaa tutvustasid Rae valla külavanematele kahte uut koostööprojekti: PROJEKTI “UUT HOOGU” MINITAOTLUSVOORMinitaotlusvooru eesmärk on toetada koostööprojekti „Uut hoogu“ raames Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) piirkonna kolmanda sektori organisatsioonide sisesemist arengut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätkumine. PROJEKT „ARUKAS KÜLA, NUTIKAD KOGUKONNAD“Kolmeetapiliine…