RVAKSi liikmed Külavanemate Foorumil

26.jaanuaril 2019a toimus Pärnus Strand konverenstikeskuses Kodukandi külavanemate foorum “Külavanem-maaelu kujundaja?” Selts oli esindatud ja otsisime üheskoos lahendusi ja tegime ettepanekuid külavanema rolli tugevdamiseks maaelu oluliste probleemide lahendamisel. Kuulasime ettekandeid Eesti külavanemad muutuvas ajas. Töötoa slaidid imetlemiseks siin (klõpsa pealkirjale)

1. novembriks peavad juriidilised isikud kinnitama äriregistris oma tegelikud kasusaajad.

1. septembrist 2018 jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel peavad kahe kuu jooksul pea kõik juriidilised isikud kinnitama äriregistris oma tegelikud kasusaajad. Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel on üldjuhul tegelikeks kasusaajateks juhatuse liikmed. Nii mõnigi teist on meie poole oma murega pöördunud, kas see nõue kehtib ka väiksemate mittetulundusühingute puhul, kuna sama seaduse § 2…

Infotund

Üldkoosolek

 RVAKSi üldkoosolek toimub 28. märts 2019 Rae koolimajas kell 18.30 Päevakord: 2018 majandusaasta aruande ülevaade Revidendi arvamus 2018 majandusaasta aruande kinnitamine Revidendi valimine Juhatuse liikmete valimine