Seltsitegevus

RVAKS 2015 MTÜ toetuse aruanne

 

Jätkutegevused

Külavanemate (edaspidi „vanem“) valimiste koordineerimine 

Kodulehe toimetamine

Vanemate tunnustamine

Vanemate nõustamine

Omaosaluse taotluste hindamine

Koolituspäeva korraldamine

Rae Vallavolikogu eelnõuetele reageerimine