RVAKSi üldkoosolek 28.03.2019 kl 18.30 Rae koolimajas

Rae valla alevike ja külavanemate seltsi üldkoosolek

Üldkoosolek toimub 28.03.2019 Rae koolimajas kell 18.30 (Ussiaugu tee 20, Vaskjala, 75313 Harju maakond)
Päevakord:
1. 2018 majandusaasta aruande ülevaade
2. Revidendi arvamus
3. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
4. Revidendi valimine
5. Juhatuse liikmete valimine

Ootame aktiivset osavõttu!

Seltsi juhatus