RVAKS üldkoosolek 2.juulil 2020 Rae kultuurikeskuses kl 18.30

Üldkogu koosolek toimub 02.07.2020.a. Rae Kultuurikeskuse saalis kell 18.30 (Aruküla tee 9, Jüri alevik) 

Päevakord:

1. 2019. majandusaasta aruande ülevaade 2. Revidendi arvamus
3. 2019. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Liikmete väljaarvamine
5. Liikmemaksu suuruse muutmine. 6. Kodukorra muutmine.

Liikmete e-postile on saadetud majandusaasta aruanne ja selgitav aruanne.  Seoses kodukorra  muutmisega saadeti ka uue kodukorra redaktsioon ja lisad. 

Juhul kui Sa ei ole seda saanud, palun küsi juhatuselt aivar.aasamae (ät)gmail.com

Projektide omaosaluse taotlusvorm on uuendatud.Selle lahutamatuks osaks on  fondile esitatud projekti eelarve kalkulatsioonide tabel. Ettepanekute ja paranduste kuupäevaks on 29.06.2020.a. 

Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete (27 inimest) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu.
Kui keegi ei saa osaleda, siis palun volitage teist liiget ennast esindama. Volituse vorm lisatud kutsemeilile. Juhime tähelepanu, et vastavalt põhikirjale saab liige esindada vaid ühte liiget.

Aktiivset osavõttu oodates,

RVAKS juhatus