RVAKS üldkogu koosolek 10.06.2021.a. Rae Kultuurikeskuses kl 18.30

RVAKS-i üldkogu koosolek toimub 10.06.2021.a. Rae Kultuurikeskuses kell 18.30  (Aruküla tee 9, Jüri alevik)
Päevakord:
1. 2020a. majandusaasta aruande ülevaade. 
2. Revidendi arvamus
3. 2020. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Küladepäev 2021
5. Kohapeal  tõstatatud küsimused.

Iga iikme e-postile on saadetud majandusaasta aruanne ja selgitav aruanne.
Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete ( 25 inimest ) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu.
Kui keegi ei saa osaleda, siis palun volitage teist liiget ennast esindama. 
Juhin tähelepanu, et vastavalt põhikirjale saab liige esindada vaid ühte liiget.

RVAKS juhatuse nimel
Aivar Aasamäe