RVAKS Jõgevamaal

Rae Valla Alevike ja Külavanemate Selts saabus kahepäevaselt koolitus- ja kogemusreisilt. Külastasime ja kuulasime külade lugusid Arukatest küladest. Saime tuttvakas Kääpa, Kuremaa ja Kamari küladega. Arukate külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks. Käisime Kalevipoja muuseumis ja Palamusel. Õppisime tantse ja laule.

Toimus koolitus “Kogukonnapsühholoogia”. Koolituspäeva eesmärk: Suurendada kogukonna liidrite suutlikkust juhtida kogukonnas teadlikult grupiprotsesse koostöö suunas, tõhustada kogukonnas kaasatust ja tagada kogukonna tegevuste jätkusuutlikkust.

Otsisime vastuseid küsimustele: Mis paneb kogukonnaliiget ühiste tegevustega kaasa tulema või neist eemale hoidma? Mida saab teha kogukonna liitmiseks ning koostööni jõudmiseks? Miks muutustele ikka vastu pannakse ja mida on kasulik teada konfliktide juhtimisest? Kuidas juhina hoida end läbipõlemise eest? Oli töine ja asjalik väljasõit. Meie juhatus ning alevike ja külade vanemad said palju väärt mõtteid ja motivatsiooni edasi toimetamiseks.