RVAKS üldkogu toimub 31.03.2022 Rae Koolimajas

RVAKS-i üldkogu koosolek toimub 31.03.2022.a. Rae Koolimajas kell 18.30   Päevakord: 1. 2021 majandusaasta aruande ülevaade 2. Revidendi arvamus 3. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine 4. Juhatuse teated ja uute liikmete vastuvõtmine. 5. Revidendi valimine 6. Juhatuse liikmete valimine Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete ( 27 inimest ) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu.Kui keegi…

Üldkoosolek

 RVAKSi üldkoosolek toimub 28. märts 2019 Rae koolimajas kell 18.30 Päevakord: 2018 majandusaasta aruande ülevaade Revidendi arvamus 2018 majandusaasta aruande kinnitamine Revidendi valimine Juhatuse liikmete valimine