Muljeterohke kogemusreis Narva. November 2021.

Värvikal reisil on ka kohane eellugu. Augusti lõpus toimus Narvas koostööpäevak, kus kohtusid rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonide ja Harjumaa vabaühenduste esindajad, eesmärgiga leida uusi koostööpartnerid ja leida värskeid ideid ning arendada omavahelist koostööd. Ürituse korraldasid Integratsiooni Sihtasutus, Kultuuriministeerium ja SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Töötati meeskondades ning otsiti lahendusi noorte ja erinevate  ühenduste kaasamiseks oma tegevusse. Koostööpäevakust võttis osa Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi esimees Aivar Aasamäe. Ürituse lõppedes oli üllatus suur, kui selgus, et väljavalitud kolmest parimast ideest üks oli just RVAKSi juhi kaasalöömisel sündinud. Parimad ideed tuleb meeskondadel ka ellu viia. Koostööprojekti „Piirid ja Paarid“ raames plaaniti kaht kahepäevast reisi –  üks kogemusreis Rae valla külade esindajatele Narva ja Sillamäele ning teine kogemusreis Ida-Virumaa osalejatele Rae valla küladesse. 

Septembrikuu RVAKS infotunnis teatas külaliikumise juht, et on end ja seega ka kõiki RVAKSi liikmed, ilma eelneva kokkuleppeta, vedanud avantüüri, mille sarnast ei ole varem olnud. Projekti ladusa eeltutvustamise järgselt oli näha infotunnis osalejate muigel suid ja hetke pärast paiskus valla rohkelt huvitavaid ideid mida kõike võiks Ida-Virumaalt tulijatele Rae vallas tutvustada. Paljud soovisid panustada.

Algselt pidi Ida-Virumaa osalejatele toimuma õppereis Rae valla küladesse oktoobris, kuid viirusest tekkinud asjaolude tõttu lükati see kevadesse.

Rae valla külade esindajate õppereis Narva ja Sillamäele toimus 13.- 14. novembril, küll kahjuks vähendatud koosseisus.

Rae vallamaja juurest Narva bussisõidu teekonnal saime tuttavaks Anne-Ly Reimaaga Kultuuriministeeriumist, kes oli meile ekskursiooni giidiks. Tänu temale kulges pikk sõit suure lustiga, saime Ida-Virumaast hulgaliselt ajaloo- ja kultuurialaseid teadmisi.

Meie esimene peatuskoht ja grupipildistamine toimus Narva Rootsi lõvi mälestusmärgi juures. Rootsi lõvi mälestusmärgiga mälestatakse Põhjasõja Narva lahingut. Pärast väikest jalutuskäiku promenaadil, suundusime endisesse Narva mööblikombinaati näitusele „Vana. Uus. Narva. 1684/1984…2034“. Saime näha kahe Narva hiilgeaja säravamaid hetki koos rootsiaegse paberist linnamaketi ning erilahendusena valminud filmiprogrammiga. Näitusele valitud aastad 1684 ja 1984 sümboliseerivad Narva kunagist õitsengut ning 2034 linna lähitulevikku. 

Rahvaste sõpruse parki ehk Narva EV 100 parki tutvustas meile Hr. Aleksandr Dusman, kes on üks pargi loomise eestvedajatest. Pargis asub Eestimaa rahvuste salu, kus 37 erinevat rahvuspuud sümboliseerivad Narvas elavaid suuremaid rahvusgruppe ning ühtlasi ärgitab park Eestis elavate erinevate rahvuste kohta rohkem teadmisi saama. Eestimaa Rahvuste Salu esimene puu istutati augustis 2018. 

Narva linnuse hoovis saime osa üritusest, mis on seotud iga-aastase Narva linnuses toimuva Narva Muuseumi ajaloofestivaliga, mille haripunktiks on 1700. aastal toimunud lahingu taasesitamine. „Narva talvelahing 2021“-ga meenutati Narva ajaloo ja Põhjasõja üht olulisemat lahingut, kus Rootsi kuninga Karl XII kurnatud 11 000 meheline vägi ründas ja võitis mitmekordse arvulise ülekaaluga Vene vägesid. 

Edasi võttis meid vastu Narva Rahvaste Maja, kus erinevad rahvused on oma ruumid sisustanud. Meile tutvustasid enda tegemisi tatarlased, tšuvaššid, ukrainlased, usbekid, valgevenelased ja venelased. Nad jagasid meiega kogemusi, kuidas hoida oma kultuuripärandit ja traditsioone teises kultuuris. 

Päeva lõpetas meeleolukas kontsert ja ühine õhtusöök, kus pakuti maitsvaid rahvusroogi. Vastuvõtjad ja külalised olid jagatud laudkondadesse segamini, mis andis võimaluse kohalikega rohkem vestelda ja osa saada erinevatest rõõmudest, muredest oma rahvuse hoidmisel ja sekka muidugi muud eluolulist ka.

Väljasõidu teine päev viis meid Sillamäele – Värskete meretuulte linna. 

Esmalt oli meil rõõm külastada Ukraina kaasmaalaste seltsi „Vodograi“ ja kuulata põhjalikult nende tegemistest. 

Linnaväljakult Mere puiesteele kulgevat trepistikku võib kindlasti nimetada Sillamäe linna sümboliks. Kohaliku giidi sõnul avati mere kaldal asuv promenaadi pikendus 2021. aasta mais. Promenaadi ääres on laevakujuine vaatetorn, millelt avaneb imeline vaade ümbrusele, siin on puhkekohad koos grillimise võimalustega, samuti erinevad laste mänguväljakud ning välijõusaal.

Kogu selle suure muljete pagasiga seadsime sammud bussi ja alustasime sõitu kodu poole. Koduteel toimus elav arutelu nähtu ja kogetu üle, kogu seda toredust ei ole võimalik kirjeldada. Mitmeid kordi võeti jutuks plaanitud kava Ida-Virumaalastele, siis kui nemad meile külla tulevad. 

On suur soov neile pakkuda sama südamlikkust ja rõõmu nagu nemad meile pakkusid.

Suur aitäh organiseerijatele ja vastuvõtjatele!

Reisi toetas: Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kai Lasn

RVAKS juhatuse liige

Rae valla külavanemad ja aktiiv, Narvas 2021