RVAKS infotund

Täna tutvustati külade esindajatele erinevaid projektide rahastus võimalusi.

Põhja-Harju Koostöökogu poolt Margit Pärtel ja Meelis Kasemaa tutvustasid Rae valla külavanematele kahte uut koostööprojekti:

PROJEKTI “UUT HOOGU” MINITAOTLUSVOORMinitaotlusvooru eesmärk on toetada koostööprojekti „Uut hoogu“ raames Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) piirkonna kolmanda sektori organisatsioonide sisesemist arengut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätkumine.

PROJEKT „ARUKAS KÜLA, NUTIKAD KOGUKONNAD“Kolmeetapiliine aruka küla programm, kuhu oodatakse kogukondasid liituma. Projekti eesmärk on võimestada piirkonna kogukondasid, et need oleksid omanäolised, säilenõtked, innovaatilised ning isemajandava võimekusega; teadlikud enda tugevustest, väljakutsetest ning lahendustest; kogukondade eestvedajad oleksid motiveeritud ja piirkonda tekiks hästi toimiv arukate külade võrgustik.

KÜSKi kureeritavat CERV programmi tutvustas HEAKist Külli Vollmer. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm. Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. RVAKSi võiks huvitada kõige enam teema – Kodanikuruumi tugevdamine.