RVAKS üldkogu koosolek 30.03.2023.a. Rae Koolimajas kell 18.30

  • Päevakord:
  • 1. 2022. majandusaasta aruande ülevaade
  • 2. Revidendi arvamus
  • 3. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine

Kuna otsustuspädevuseks on vaja vähemalt 50% liikmete ( 27 inimest ) kohalolek või esindatus, siis ootame aktiivset osavõttu. Kui keegi ei saa osaleda, siis palume volidada teist liiget ennast esindama. Vastavalt põhikirjale saab liige esindada vaid ühte liiget. Majandusaasta aruanne 2022. ja sisukirjeldus ning volituse blankett on saadetud kõikidele liikmetele e-posti.